İTALYA EĞİTİM SİSTEMİ

Eğitim Basamakları ve Okul Türleri İlköğretim 10 yıllık zorunlu eğitimin ilk kademesini oluşturan ilköğretim okulları 5 yıllık ilkokul ve 3 yıllık ortaokuldan oluşur ve toplamda 8 yıllık bir eğitim basamağıdır. İlkokul da kendi içinde birinci sınıf (devre); ikinci ve üçüncü sınıfları kapsayan ikinci devre; dördüncü ve beşinci sınıfları kapsayan üçüncü devre olarak yapılanmıştır. İlkokulda çocuklar ders yılı içerisindeki raporlar dikkate alınarak bir üst sınıfa geçerler. İlköğretimin ikinci kademesini oluşturan 3 yıllık ortaokullara gitmek için bir sınav yapılmamaktadır. Bölgelere göre bir akademik yıl üç-dört aylık dönemlere ayrılmıştır. Her dönemin ve okul yılının sonunda sınıf konseyinde bir araya gelen sınıf öğretmenleri her bir öğrenciye son notlarını verirler. Notlar her alanın öğretmeni tarafından sınıf konseyine önerilir ve öğretmenlerin çoğunluğu tarafından onaylanması gerekir. Oy çoğunluğu sağlanamadığı taktirde, okul yöneticisinin oyu geçerli olur. Bu üç yıllık devrenin sonunda ortaokul diploması alabilmek için devlet sınavı yapılır. Bu diploma ile ortaöğretim kurumlarına giriş hakkı sağlanmış olur. Alt Kademe Bitirme Sınavına girebilmek için, öğrencilerin: öğretim yılının ¾’üne devam etmiş olmaları, 3. Yılın sonunda her bir dersten ya da tek bir not verilerek değerlendirmesi yapılan grup derslerinden 6/10 ya da daha yüksek bir not almış olmaları, 3. Yılın sonunda 6/10’a eşit ya da daha yüksek bir davranış notu almış olmaları gerekir. 6’dan daha düşük davranış notu öğrencinin sınava girmesini kesinlikle engeller. Alt Kademe Bitirme Sınavı Eğitim Sistemi Değerlendirme Milli Enstitüsü tarafından geliştirilen ulusal yazılı bir sınav + İtalyanca, matematik ve fen bilgisinin temelleri ve bilgi ve bilgisayar teknolojileri derslerinden bir sınav + Öğrenilen iki dilden dört yazılı sınavı kapsar.

Eğitim Basamakları ve Okul Türleri Ortaöğretim Ortaöğretim LİSE Teknik Okullar Mesleki Okullar Mesleki Eğitim ve Öğretim Kursları Fen lisesi Müzik ve Dans lisesi Sanat lisesi Dil lisesi Sos. Bilm. lisesi Klasik biliml. lisesi Ekonomi ve teknoloji ağırlıklı 11 farklı branşta eğitim veren liseler Hizmet, endüstri ve zanaat ağırlıklı 6 farklı branşta eğitim veren liseler Bölgelerin ve illerin ihtiyaçları doğrultusunda akredite edilmiş kuruluşlar tarafından kurulan ortaöğretim düzeyindeki eğitim kurumları

İtalya’da ortaöğretimin ilk iki yılı zorunlu eğitim kapsamındadır. Öğrenciler İlköğretim sonunda yapılan devlet sınavında aldıkları puanlar doğrultusunda lise, mesleki okul, teknik okul veya mesleki eğitim ve öğretim kurslarından birine devam edebilirler. Liseler, mesleki ve teknik okullar 5 yıl süreyle eğitim verirken; mesleki eğitim ve öğretim kursları 3(işçi/zanaatkar) veya 4 (teknisyen) yıl süreli eğitim vermektedirler. Öğrenciler zorunlu eğitime dahil olan 2 yıllık ortaöğretim basamağını bu kurslarda tamamlayabilirler. Zorunlu eğitimin bir parçası olan bu 2 yıllık eğitim tüm eğitim öğretim kurumlarında ortaktır.

 

İTALYADA ÜNİVERSİTE VE MESLEKİ EĞİTİM

İtalyadaki Devlet Üniversitelerinin YÖK denkliği vardır.

Ortaöğretim sonrası kademede yüksek teknik eğitim ve öğretim sistemi, resmi ve özel sektörde iş dünyasının gereksinimlerini karşılamak için ortaöğretim sonrası düzeyde mesleki nitelikleri geliştirmeyi amaçlayan dersler sunar. Yüksek teknik eğitim ve öğretim sistemi içinde iki farklı eğitim yolu mevcuttur: Yüksek Teknik Enstitüler tarafından verilenler Yüksek Teknik Eğitim tarafından verilenler. Ortaöğretim üst kademe bitirme sertifikasına sahip olan herkes –yetişkinler de dahil- kurumlara kayıt yaptırabilir. Dersler yaş gruplarına göre düzenlenmez. Bu kurumlardaki değerlendirmeler okul, üniversite, mesleki eğitim sektörlerinin temsilcileri ve iş hayatından uzmanların oluşturduğu sınav kurulu tarafından yapılır. Yüksek Teknik Enstitülerinin verdiği derslerle yüksek teknisyen diploması, Yüksek teknik Eğitim Sisteminin verdiği derslerle yüksek teknik uzmanlık sertifikası alınır. Eğitim Basamakları ve Okul Türleri Ortaöğretim Sonrası (Üçüncül Olmayan)

Eğitim Basamakları ve Okul Türleri Yükseköğretimİtalyan yüksek öğretim sistemi şu şekilde düzenlenmiştir: Üniversitelerin düzenlediği üçüncül eğitim Yüksek Sanat ve Müzik Okullarının (Afam) düzenlediği üçüncül eğitim Teknik üniversitelerin düzenlediği üçüncül eğitim Diğer yükseköğretim kurumlarının verdiği eğitim Üniversitelerde şu vasıflar elde edilir: Laurea: Bologna sürecinin 1. devresine denk (lisans düzeyinde) Laurea specialistica/magistrale: Bologna sürecinin 2 . devresine denk (yüksek lisans düzeyinde) Dottorato di ricerca: Bologna sürecinin 3 . devresine denk (doktora düzeyinde) Üniversiteye kabul, ortaöğretim üst kademe bitirme sertifikasına veya yurtdışında alınmış eşdeğer bir belgeye sahip olmayı gerektirir.

Ortaöğretim üst kademe son sınıf öğrencileri başvuracakları üniversiteye ön kayıt başvuru formu bırakarak bizzat başvururlar. Konservatuarlar, resmi olarak tanınmış Müzik Enstitüleri ve Ulusal Dans Akademisi, üstün yetenekli öğrencileri ortaöğretim üst kademe bitirme sertifikası aramaksızın kabul edebilir. Yükseköğretim kurumlarında mimarlık, hukuk, mühendislik, eczacılık, ve veterinerlik bölümlerinde 5 yıllık, tıp ve cerrahi bölümlerinde 6 yıllık süreyle eğitim verilirken, diğer lisans bölümlerinde eğitim 3 yıl sürmektedir. Afam şu kurumlardan oluşur: Güzel Sanatlar Akademisi, Ulusal Drama Akademisi, Sanatsal Endüstriler için Yüksek Enstitüler (ISIA), Konservatuarlar, Ulusal Dans Akademisi ve Resmi olarak tanınmış Müzik Enstitüleri. Üniversitelere denk vasıflar veren kurumlar: Çevirmenler için yüksekokullar: 3 yıllık ders süresinin sonunda üniversitelerin verdiği çeviribilim üzerine laurea (lisans) derecesine eş kalifikasyonlar sağlar. Psikoterapistler için uzmanlık enstitüleri: İtalyan üniversitelerince psikoloji alanında verilen uzmanlık diplomasına (doktora) denk kalifikasyon sağlar. Aşağıdaki kurumlar yüksek öğretim kurumu olmalarına rağmen lisans, yüksek lisans veya doktora diploması vermezler. Eğitim süreleri 1-2 yıl arasında değişmektedir: Ulusal Sinema Okulu Restorasyon Merkez Enstitüsü Mozaik Restorasyon Okulu Kıymetli Taş Okulu Arşiv Sistemleri, Paleografi ve Eski Belgeleri İnceleme Okulları Askeri Akademiler Din Bilimleri Yüksek Enstitüleri Kitap Patolojisi Merkez Enstitüsü Kitapların Korunması ve Restorasyonu Kurumu.

 

İtalya üniversite ücretleri, eğitimi bittikten sonra öğrenciye 1 sene oturma izni veren İtalyan hükümeti, Türk öğrencilerin İtalya’da eğitim alabilmeleri için YGS sınavında barajı aşması, öğrenci eğer liseyi 3 sene okuduysa; üniversitenin ilk senesini başarıyla tamamlamış olması şartını aramaktadır.

İtalya’daki üniversitelerde İngilizce eğitim alınabilir.

İtalya’daki devlet üniversiteleri yıllık harç tutarları  900 ila 2300 Euro . Özel üniversite ücretleri ise 6,000-30,000 Euro arasındadır.

Aylık yaşam giderleri ise 550-650 euro arasındadır.Buna konaklama,ulaşım,yeme içme dahildir.Öğrencilerin haftada 20 saat çalışma izinleri bulunur.

İtalya’daki üniversitelere başvuruda; Tıp, Veterinerlik ve Mimarlık bölümleri için üniversiteler genellikle İtalyan Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenen sınav vasıtasıyla öğrenci kabul ederler. Mühendislik, Tasarım, Dizayn gibi bölümler içinse üniversiteler genellikle kendi sınavlarını düzenlemektedirler. Kimi bölümlerde  acceptance öğrencinin akademik başarısına göre değerlendirilmektedir.

Türkiye’deki üniversite sınavında başarılı olup herhangi bir özel üniversite ya da devlet üniversitesinde 4 yıllık bir bölümde okumaya hak kazanmış öğrenciler İtalya’da üniversiteye kayıt olabiliyor. 3 yıl süren lisans eğitiminin ardından 2 yıl süren yüksek lisans eğitimlerine devam edebilir ya da 1 yıl içinde iş bulmaları durumunda İtalya’da ikamet ve çalışma izni elde edebilirler.

 

İTALYADAKİ KİMİ ÜNİVERSİTELER

Marche Polytechnic University
University of Aosta Valley
University of Bari
Polytechnic University of Bari
Libera Università Mediterranea
University of Sannio
Giustino Fortunato University
University of Bergamo
University of Bologna
Free University of Bozen-Bolzano
University of Gastronomic Sciences
University of Brescia
University of Cagliari
University of Camerino
University of Molise
University of Cassino
University Carlo Cattaneo
University of Catania
Magna Græcia University of Catanzaro
University of Chieti-Pescara
Kore University of Enna
Faenza ISIA
University of Ferrara
University of Florence
Italian Institute of Human Sciences (SUM)
Florence ISIA
University of Foggia
University of Genoa
University of L’Aquila
University of Salento
IMT Institute for Advanced Studies
University of Macerata
University of Messina
University of Milan
University of Milan – Bicocca
Polytechnic University of Milan
Università Cattolica del Sacro Cuore
Bocconi University
IULM University of Milan
Vita-Salute San Raffaele University
Humanitas University
University of Modena and Reggio Emilia
University of Naples Federico II
University of Campania Luigi Vanvitelli
Parthenope University of Naples
University of Naples of Oriental Studies
Suor Orsola Benincasa University of Naples
Pegaso University of Naples
University of Padua
University of Palermo
University of Parma
University of Pavia
Institute for Advanced Study of Pavia
University of Perugia
University for Foreigners Perugia
University of Pisa
Sant’Anna School of Advanced Studies
Scuola Normale Superiore
Basilicata University
University of Reggio Calabria
University for Foreigners “Dante Alighieri” of Reggio Calabria
University of Calabria
Sapienza University of Rome
University of Rome II “Tor Vergata”
University of Rome III
Foro Italico University of Rome
Rome ISIA
LUISS University of Rome
S. Pio V University of Rome
LUMSA University
Biomedical University of Rome
European University of Rome
University of International Studies of Rome
Link Campus University
UniCamillus University
Niccolò Cusano University
Marconi University
University of Salerno
University of Sassari
University of Siena
Foreigners University of Siena
University of Teramo
University of Trento
University of Trieste
International School for Advanced Studies (SISSA)
University of Turin
Politecnico di Torino
ESCP Europe Turin Campus
International University College of Turin
University of Udine
University of Urbino
Urbino ISIA
University of Insubria
Ca’ Foscari University of Venice
Iuav University of Venice
Salesian University Institute of Venice (IUSVE)
University of Eastern Piedmont
University of Verona
Tuscia University

 

Sonraki İçerikÜlkeler Rehberi
Visa Yurtdışı Eğitim sitesinin genel yayın yöneticisiyim.Konusu eğitim olan hatta 18-50 yaş grubunu ilgilendiren hemen her konuda tabiki eğitimle ilgili olarak bilgiler toplayıp sizleri sürekli gelişmelerden haberdar etmek için çalışıyoruz.Sağladığımız yurtdışı eğitim konuları,üniversiteler,dil okulları,vizeler,seyahat,konaklama,turizm,sinema tamamen güncel olup dünyanın birçok ülkesindeki üniversite dil kursu seyahat acentası otel havayolu gibi kurumlarla sürekli işbirliği içerisinde gelişmeleri ve haberleri sizler için yayınlıyoruz.Aynı zamanda uluslararası öğrenciler için ofislerimizde birebir destek ve danışmanlık hizmetlerimizde devam ediyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.